Beskytte merkevarens omdømme: Vår guide til å navigere i digitale lover og regler

Introduksjon

I dagens digitale tidsalder har selskaper tilgang til uante mengder data og uendelige muligheter til å nå kunder på nettet. Men med den digitale markedsføringens vekst følger økt kontroll fra tilsynsmyndigheter som ønsker å sikre at selskapene holder seg til etisk og lovlig markedsføringspraksis. Derfor har det blitt en topprioritet for selskaper i alle størrelser og sektorer å overholde regelverket for digital markedsføring.

Med fremveksten av digital markedsføring har det også oppstått et komplekst nett av lover om digital markedsføring, og manglende overholdelse av disse lovene fører til store bøter, juridisk ansvar og skade på merkevarens omdømme.

Vår siste artikkel utforsker disse reglene for digital markedsføring. Vi gir deg veiledning om hvordan du kan unngå kostbare bøter og navigere i denne komplekse juridiske verdenen, og sikre at merkevaren din er i samsvar med lover i stadig endring.

Hva er samsvar i markedsføring? 

Samsvar med markedsføring betyr at alle markedsføringstiltak og alt markedsføringsmateriell skal være i samsvar med gjeldende lover, regler og bransjestandarder.

Målet med samsvar i markedsføring er å fremme etiske og transparente markedsføringsmetoder som beskytter kundene og oppmuntrer til rettferdig konkurranse. Merkevarer må kontinuerlig overvåke og håndheve samsvar i alle markedsføringskanaler, inkludert konvensjonell reklame, internettmarkedsføring og sosiale medier. 

Sørg for at du kjenner disse reglene for digital markedsføring

Bedrifter må være klar over følgende regler for digital markedsføring for å holde seg i samsvar:

Personvernbestemmelser:

Personvernforordninger, som f.eks. den generelle personvernforordningen (GDPR) i Europa og California Consumer Privacy Act (CCPA) i USA, regulerer hvordan selskaper samler inn, lagrer og bruker personopplysninger fra kunder. Disse forskriftene krever at selskapene innhenter samtykke fra kundene og er åpne om hvordan kundedataene brukes.

The Color Club - Legitim bildeerstatning Interne bloggsider 16

Lov om databeskyttelse:

Personvernlover, som f.eks. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) i USA og den amerikanske Data Protection Act (DPA) i Storbritannia, informerer selskaper om håndtering av sensitiv informasjon som medisinske journaler eller finansiell informasjon. For å overholde kravene må selskapene innføre strenge personvern- og sikkerhetstiltak for å beskytte sensitive opplysninger.

The Color Club - Legitim bildeerstatning Interne bloggsider 15

Regler for reklame:

Reklameforskrifter, som for eksempel retningslinjene fra Federal Trade Commission (FTC) i USA, har som mål å forhindre villedende eller misvisende reklamepraksis. I henhold til disse lovene må selskapene være åpne om sin reklamepraksis og unngå å komme med falske eller villedende påstander.

The Color Club - Kopi av tcc mkt blogg bildemal 6 1024x572 1

Hvordan påvirker disse reglene din digitale markedsføring?

 • Personvernforskrifter:
  Disse forskriftene begrenser hvilke typer data du kan samle inn og bruke til målrettet annonsering.
 • Lover om databeskyttelse:
  For å overholde disse lovene må du innføre sikkerhetstiltak som kryptering eller tofaktorautentisering for å beskytte kundedata.
 • Regler for annonsering:
  Du må være åpen om sponset innhold og unngå falske eller overdrevne påstander om selskapet.

Konsekvenser ved manglende overholdelse: en gjennomgang av British Airways

I 2018 ble British Airways utsatt for et datainnbrudd som eksponerte personlige og økonomiske opplysninger om rundt 500 000 kunder. Bruddet skjedde da hackere brukte en sårbarhet på selskapets nettsted til å omdirigere kunder til et falskt nettsted der dataene deres ble samlet inn. De kompromitterte dataene inkluderte navn, adresser, kredittkortnumre og CVV-koder.

The Information Commissioner's Office (ICO), Storbritannias personvernmyndighet, etterforsket bruddet og fant at British Airways ikke hadde iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte kundeopplysninger. Nærmere bestemt fant ICO at selskapet hadde gjort det:

 1. Unnlot å oppdage bruddet i mer enn to måneder, og i løpet av denne tiden kunne hackerne fortsette å få tilgang til kundedata.
 2. Unnlot å innføre flerfaktorautentisering for fjerntilgang til systemene, noe som kunne ha hindret hackerne i å få tilgang.
 3. Lagret kundedata i klartekst i stedet for å kryptere dem, noe som gjorde det lettere for hackerne å stjele dem.

I juli 2019 kunngjorde ICO at den hadde til hensikt å ilegge British Airways en bot på 183 millioner britiske pund for bruddet, en av de største bøtene som noensinne er ilagt i henhold til EUs personvernforordning (GDPR).

Denne saken illustrerer de skadelige økonomiske konsekvensene som selskaper kan stå overfor ved manglende overholdelse, og viser hvor viktig det er å innføre strenge sikkerhetstiltak for å beskytte kundedata og unngå skade på omdømmet som følge av et datainnbrudd.

Hvordan du kan innføre beste praksis for personvern og datasikkerhet

Innføring av beste praksis for personvern og datasikkerhet er avgjørende for å beskytte kundeopplysninger og sikre overholdelse av relevante personvernregler. Her er noen trinn for å implementere denne praksisen:

 • Gjennomfør en datarevisjon: Gjennomfør en grundig revisjon av alle dataene virksomheten din samler inn, behandler og lagrer. Dette vil hjelpe deg med å identifisere eventuelle svakheter eller manglende samsvar.
 • Utarbeide en personvernpolicy: Lag en klar, omfattende personvernpolicy som beskriver hvordan bedriften samler inn, behandler og deler kundedata. Disse retningslinjene bør være lett tilgjengelige for alle ansatte og kunder.
 • Opplæring av ansatte: Løpende opplæring av alle ansatte i beste praksis for personvern, inkludert hvordan man identifiserer og rapporterer brudd på personvernet og hvordan man håndterer sensitive kundeopplysninger.
 • Bruk sterke passord og kryptering: Sørg for at du bruker sterke passord og kryptering for å beskytte sensitive data, og innfør flerfaktorautentisering for å legge til et ekstra sikkerhetslag.
 • Begrense tilgangen til data: Begrens tilgangen til kundedata til de ansatte som trenger dem for å utføre jobben sin. Innfør rollebaserte tilgangskontroller for å sikre at ansatte bare har tilgang til nødvendige data.
 • Oppdater sikkerhetstiltakene regelmessig: Oppdater sikkerhetstiltakene regelmessig for å beskytte mot nye og fremvoksende trusler. Dette omfatter installasjon av programvareoppdateringer og oppdateringer, samt regelmessig testing av sikkerhetstiltak.
 • Gjennomføre regelmessige sikkerhetsvurderinger: Gjennomfør regelmessige sikkerhetsvurderinger for å identifisere og håndtere eventuelle sårbarheter i virksomhetens datasikkerhetssystemer.
 • Innhente samtykke til databehandling: Få klart samtykke fra kundene til å behandle dataene deres. Dette omfatter å gi eksplisitt informasjon om hvilke opplysninger som samles inn, hvordan de vil bli brukt og hvem de vil bli delt med.

Ved å innføre denne beste praksisen for personvern og datasikkerhet kan bedrifter beskytte kundedata, sikre overholdelse av personvernregler og bygge tillit hos kundene sine.

Tre måter å styrke dataovervåkingen på

Som en del av din regelmessige overvåking av datainnbrudd, kan du prøve disse måtene for å sikre at du er best mulig beskyttet mot potensielle sikkerhets- og samsvarsproblemer. 

Gjennomfør en risikovurdering:
Før dere iverksetter overvåkings- og revisjonsprosedyrer, bør dere gjennomføre en risikovurdering for å identifisere hvilke områder av virksomheten som er mest utsatt for datainnbrudd. Dette kan hjelpe dere med å fokusere overvåkingsinnsatsen og prioritere ressursene.

Bruk automatiserte overvåkingsverktøy:
Automatiserte overvåkingsverktøy kan hjelpe bedrifter med å identifisere potensielle sikkerhetsbrudd raskere og mer effektivt enn manuelle metoder. Disse verktøyene kan overvåke nettverksaktivitet, oppdage uvanlig brukeratferd og varsle sikkerhetsteam om potensielle trusler.

Implementer en responsplan:
Du bør ha en responsplan for datainnbrudd. Denne planen bør inneholde klare prosedyrer for rapportering og etterforskning av datainnbrudd, samt tiltak for å redusere skaden som bruddet har forårsaket.

Med disse beskyttelsesmetodene kan selskaper innføre regelmessig overvåking og revisjon av datainnbrudd, slik at de kan identifisere potensielle trusler og reagere raskt og effektivt i tilfelle brudd.

Våre siste tanker

Overholdelse av regelverket for digital markedsføring er avgjørende for bedriften din. Gjennom strenge sikkerhetstiltak og regelmessige markedsføringsrevisjoner vil du bygge opp kundenes tillit, unngå økonomiske sanksjoner og unngå skadelige overskrifter på førstesidene. Ved å følge vår beste praksis og holde deg oppdatert på nye regler vil du sikre at markedsføringspraksisen din alltid er lovlig, slik at du forblir konkurransedyktig og samtidig styrker omdømmet ditt hos kundene dine over hele verden.

Annen innsikt