Business Intelligence

Utnyttja kraften i data med vår expertis. Genom skräddarsydda lösningar och datateknik ger vi ditt varumärke möjlighet att övervaka kampanjresultat, upptäcka trender och fatta korrekta, välgrundade, datadrivna beslut som skapar tillväxt och stärker din marknadsposition.

Rådgivning

Vi analyserar noggrant era unika varumärkesutmaningar och utformar strategiska och skräddarsydda strategier som hjälper er att nå framgång på marknaden. Genom att använda datadrivna metoder får vi ovärderliga insikter om varumärket och förbättrar ert beslutsfattande för att uppnå optimal tillväxt och prestanda.

The Color Club - bild 5 4
The Color Club - 02 1 21
The Color Club - 02 1 28

Globala marknadsföringsresultat

Våra prestandadrivna lösningar ger dig kontakt med kunderna samtidigt som du skalar upp ditt varumärke för större genomslag på nya och befintliga marknader.

Strategi för digital marknadsföring

Stärk din marknadsföring med våra skräddarsydda strategier som förstärker ditt varumärkes digitala närvaro, hjälper dig att öka konverteringarna och maximera avkastningen på investeringen.

The Color Club - Vi bygger identitet 1 10
The Color Club - bild 25
The Color Club - bild 1 16
The Color Club - 02 1 23

Plan för marknadsföring

Vi skapar en minutiöst detaljerad plan som är skräddarsydd för ditt varumärkes unika vision och värderingar, så att varje steg tar dig närmare marknadstillväxt och framgång.

The Color Club - Rektangel 294 20

Digitalisering av kundresan

Vi förvandlar vanliga kontaktytor till minnesvärda upplevelser och skapar engagemang hos kunderna i hela er digitala sfär.

The Color Club - Rektangel 294 21

Granskning av marknadsföringen

Våra marknadsgranskningar analyserar era strategier, identifierar förbättringsområden och frigör potentialen för ökad avkastning.

Data och insikter

Säg adjö till datatvång. Med oss dyker vi djupt ner i dina datamängder och upptäcker mönster, trender och möjligheter som kommer att forma dina strategier och framtida marknadsframgångar.

The Color Club - bild 2 2
The Color Club - 02 1 24

Uppföljning av prestanda

Vi spårar, analyserar och övervakar kampanjresultaten i realtid och justerar vid behov för att konsekvent säkerställa högpresterande marknadsföring.

Rapportering av uppgifter

Vi omvandlar komplexa data till enkla rapporter och presentationer som gör att ni kan fatta mer korrekta, aktuella och databaserade beslut.

The Color Club - Skärmdump 2023 08 17 kl. 10.17 1 1
The Color Club - Vi bygger identitet 1 11
The Color Club - Skärmdump 2023 08 17 kl. 10.17 1
The Color Club - 02 1 25

Plattformar för dataanalys

Genom våra innovativa plattformar ger vi dig möjlighet att utforska, analysera och utvinna värde från dina digitala data, vilket hjälper dig att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

The Color Club - Rektangel 294 18

PowerBI och Looker Studio

Överlåt det tunga datalyftet till oss. Vi omvandlar rådata till lättbegripliga bilder med PowerBI och Looker Studio, så att du kan fatta effektiva datadrivna beslut. 

The Color Club - Rektangel 294 19

Analys av insikter

Upptäck de dolda insikter som finns i dina data och som kommer att driva ditt varumärke framåt och göra dig till marknadsledare.

Varumärkeshantering

Riskera inte att hamna på efterkälken på marknaden. Med vår expertis håller vi dig på rätt spår med projekt och kampanjer samtidigt som vi levererar konsekvens, resonans och transformativa system som driver högpresterande marknadsföring.

The Color Club - bild 1 15
The Color Club - 02 1 26

Plattform för varumärkeshantering

Vår centraliserade plattform för varumärkeshantering, The Color Flow, harmoniserar ditt varumärke över flera kanaler och kontaktpunkter, vilket hjälper dig att öka produktiviteten och minska onödiga arbetssteg. 

Digital förvaltning av tillgångar

Med vår avancerade programvara kan du enkelt lagra, organisera och dela digitala tillgångar mellan olika team, vilket förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten.

The Color Club - bild 5 3
The Color Club - Vi bygger identitet 1 12
The Color Club - bild 5 2
The Color Club - 02 1 27

Optimering av arbetsflödet

Minska flaskhalsarna och omvandla varje produktionssteg till meningsfulla framsteg med våra strategier för optimering av arbetsflödet. 

The Color Club - Rektangel 294 16

System för efterlevnad

Ingen gillar stopp i arbetsflödet. Därför ser vi alltid till att du följer gällande regelverk, vilket ger dig sinnesro och effektivitet genom hela produktionen.

The Color Club - Rektangel 294 17

System för godkännande

Våra samarbetssystem är utformade för snabbhet och noggrannhet, och möjliggör snabba produktionsförlopp på lokala och internationella kontor.

The Color Club - Skärmdump 2022 11 01 kl. 3.59 1 3

Fallstudie:

Hur Nilfisks globala arbetsprocess och effektivitet förbättrades.