Introduktion

Trots de senaste årens fokus på datadriven marknadsföring har många företag bara skrapat på ytan av datamöjligheterna. Oftast förlitar sig varumärken på grundläggande mätvärden som klick, visningar och intryck för att fatta beslut och går miste om värdefulla insikter när de gräver djupare i sina datamängder.

Genom att utforska data ytterligare kan varumärken skräddarsy sin marknadsföring efter kundernas specifika behov och preferenser. Detta bidrar till att skapa en mer personlig och engagerande shoppingupplevelse, vilket ger företagen en konkurrensfördel. 

Men om din datadrivna marknadsföring inte når upp till förväntningarna behöver du inte oroa dig - du är inte ensam. 

Det första steget är att erkänna att det finns utrymme för förbättringar. Nästa steg är att använda data för att informera dina marknadsföringsbeslut på ett mer meningsfullt sätt. Därför diskuterar vi i vår artikel hur du kan verkligen införa datadriven marknadsföring i din företagsstrategi.

Hur börjar man identifiera och samla in relevanta uppgifter? 

Datadriven marknadsföring har blivit ett modeord i branschen. Men många företag undrar hur man identifierar och samlar in relevanta data. 

Det är inte så svårt som du kanske tror.

  1. Börja med att analysera dina affärsmål och marknadsföringsmål. När du har en tydlig förståelse för dina mål kan du börja identifiera de mest relevanta datapunkterna. 
  2. Samla in data med hjälp av olika verktyg och plattformar, t.ex. Google Analytics, analyser av sociala medier, system för hantering av kundrelationer med mera. Varje plattform ger värdefulla insikter om dina kunder och deras beteende.
  3. Samla in data direkt från din publik. Oavsett om det handlar om undersökningar, feedbackformulär eller om att be kunderna om deras åsikter, kan du samla in förstahandsfeedback för att få en djupare förståelse för kundernas preferenser. 

Med dessa steg kommer du snart att upptäcka en värld av data som förbättrar dina marknadsföringsinsatser och bidrar till att skapa affärsresultat. 

Varför analys och tolkning av data är avgörande för ditt varumärkes framgång

Att analysera och tolka data är avgörande för alla datadrivna marknadsföringsstrategier. Till att börja med behöver du en avancerad programvara för datavisualisering för att organisera och strukturera dina data så att de enkelt kan analyseras. 

Om du inte har någon dataprogramvara är en enkel lösning att lägga ut din marknadsföring på entreprenad. Med outsourcing förlitar du dig på att en tredje part tillhandahåller rätt teknik och datainsyn för att driva din marknadsföring.

Datadriven-blogg-outsourcing-marknadsföring

När programvaran är igång kan du leta efter mönster, trender och samband. På så sätt kan du identifiera viktiga insikter som kan ge dig information om din marknadsföringsstrategi. 

Men du måste gå bortom trender på ytan för att verkligen förstå dina data. 

Om dina data till exempel visar att trafiken på din webbplats har ökat vill du veta varför och vad det betyder för ditt företag. Du kan använda avancerade datavärdskap, som t.ex. Google Analyticsför att få insikter om vad som kan orsaka ökningen av trafiken på webbplatsen. Med den här informationen får du större kunskap om dina kunder och ditt varumärke, vilket hjälper dig att fatta mer effektiva beslut.

Datadriven-blogg-google-analytics-4

Hur du kan införa datainsikter i ditt beslutsfattande

En av de viktigaste aspekterna av datadriven marknadsföring är att använda insikter för att fatta bättre beslut och förbättra dina marknadsföringsstrategier.

Så här kan du använda datainsatser i ditt beslutsfattande:

  • Investera i rätt verktyg och teknik.

Genom att använda teknik som analyserar dina data i realtid kan du snabbt identifiera områden där kampanjen kan förbättras och vidta åtgärder.

  • Bygga upp en datadriven beslutskultur. 

Öppna ditt varumärke för nya idéer och strategier med stöd av datainsikter.

  • Gör dina data relevanta och användbara.

Knyt dina data till specifika mål och KPI:er och presentera data för beslutsfattare på ett sätt som är lätt att förstå och som kan användas.

  • Experimentera och testa. 

Genom att utföra A/B-tester kan du till exempel identifiera vad som fungerar bäst för din målgrupp, vilket hjälper dig att förfina dina strategier och förbättra dina marknadsföringsresultat.

Vad är en kunddataplattform och hur fungerar den?

Kunddataplattformar (CDP) samlar in och hanterar kunddata från olika källor, t.ex. e-post, sociala medier och webbplatsinteraktioner. CPD:er använder sedan denna information för att ge en omfattande bild av varje kund, vilket hjälper marknadsförare att leverera personliga kundupplevelser. 

datadriven-blogg-kunder-dataplattform

En annan fördel med CDP:er är att de gör det möjligt för marknadsförare att spåra och analysera kundernas beteende i flera olika kontaktpunkter. Detta hjälper varumärken att identifiera möjligheter till engagemang och skapa effektivare marknadsföringskampanjer.

CDP:er hjälper också till att skapa riktade kampanjer baserade på specifika kundsegment, som demografi, beteenden och preferenser, vilket gör det möjligt för marknadsförare att skräddarsy budskap och kampanjer till kunderna.

Genom att samla in och hantera kunddata och använda dem för att skapa personliga marknadsföringsupplevelser hjälper CDP:er företag att skapa effektivare och mer engagerande kampanjer, skapa starkare kundrelationer och uppnå bättre resultat. 

Inför datadriven automatisering och personalisering för att bygga upp bättre kundkontakter

Datadriven automatisering och personalisering är strategier som förändrar spelet för moderna marknadsförare. Genom att använda datainsikter kan företag skapa mer personliga kundupplevelser, vilket leder till högre engagemang, konverteringsgrad och kundlojalitet.

Så vad exakt är datadriven automatisering? 

Enkelt uttryckt handlar det om att använda data för att automatisera marknadsföringsprocesser, som annonser i sociala medier och rekommendationer om innehåll. Automatiseringen gör det möjligt för marknadsförare att leverera relevanta kundmeddelanden i rätt tid utifrån kundernas beteenden och preferenser.

Anta till exempel att en kund har lämnat sin kundvagn. I det fallet kan du använda datadriven automatisering för att skicka ett personligt e-posterbjudande för att uppmuntra dem att slutföra köpet. Detta förbättrar inte bara kundupplevelsen utan ökar också sannolikheten för en försäljning.

datadriven

Genom att kombinera datadriven automatisering med personalisering kan du förbättra dina kundupplevelser och bidra till att öka konverteringar och skapa långvariga relationer.

Våra sista tankar 

Datadriven marknadsföring är en otrolig möjlighet för ditt varumärke. Med rätt datapraxis och teknik kan du fatta mer exakta och välgrundade beslut och förstå dina kunder bättre. Detta kommer att öka din marknadsföringsprestanda och hjälpa dig att bygga långsiktig framgång på marknaden.