Beskyttelse af dit omdømme på brand Vores guide til at navigere i digitale love og regler

Introduktion

I dagens digitale tidsalder har virksomheder adgang til hidtil usete mængder data og uendelige muligheder for at nå kunderne online. Men med den digitale markedsførings vækst følger også en øget kontrol fra tilsynsmyndigheder, der har til formål at sikre, at virksomhederne holder sig til etiske og lovlige markedsføringspraksis. Derfor er det blevet en topprioritet for virksomheder af alle størrelser og sektorer at overholde reglerne for digital markedsføring.

Med fremkomsten af digital markedsføring er der også opstået et komplekst net af love om digital markedsføring, og hvis du ikke overholder disse love, kan det medføre store bøder, juridiske forpligtelser og skade på dit omdømme på brand .

Vores seneste artikel undersøger disse regler for digital markedsføring. Vi giver vejledning om, hvordan du undgår dyre bøder og navigerer i denne komplekse juridiske verden, så du sikrer, at din brand overholder de stadigt skiftende love.

Hvad er overholdelse af markedsføringsreglerne? 

Overholdelse af markedsføringsregler henviser til, at alle dine markedsføringsinitiativer og -materialer skal overholde gældende love, regler og industristandarder.

Med overholdelse af markedsføringsreglerne er målet at fremme etiske og gennemsigtige markedsføringsmetoder, der beskytter kunderne og fremmer fair konkurrence. Mærkerne skal konstant overvåge og håndhæve overholdelse af reglerne i alle markedsføringskanaler, herunder konventionelle reklamer, internetmarkedsføring og sociale medier. 

Sørg for at kende disse regler for digital markedsføring

Virksomhederne skal være opmærksomme på følgende regler for digital markedsføring for at overholde reglerne:

Bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred:

Bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred, som f.eks. den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) i Europa og den Californiens lov om forbrugerbeskyttelse (CCPA) i USA, regulerer, hvordan virksomheder indsamler, opbevarer og bruger personlige data fra kunder. Disse bestemmelser kræver, at virksomheder indhenter kundens samtykke og er gennemsigtige med hensyn til, hvordan kundedata anvendes.

The Color Club - Legitim billedudskiftning Interne blogsider 16

Lovgivning om databeskyttelse:

Databeskyttelseslove, som f.eks. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) i USA og den databeskyttelseslov (DPA) i Det Forenede Kongerige, informerer virksomheder om håndtering af følsomme oplysninger som f.eks. lægejournaler eller finansielle oplysninger. For at overholde reglerne skal virksomhederne indføre stærke databeskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte følsomme data.

The Color Club - Legitim billedudskiftning Interne blogsider 15

Reklamebestemmelser:

Reklamebekendtgørelser, som f.eks. retningslinjerne fra Federal Trade Commission (FTC) i USA, har til formål at forhindre vildledende eller vildledende reklamepraksis. Med disse love skal virksomhederne være gennemsigtige med hensyn til deres reklamepraksis og undgå at fremsætte falske eller vildledende påstande.

The Color Club - Kopi af tcc mkt blog billedskabelon 6 1024x572 1

Hvordan påvirker disse regler din digitale markedsføring?

 • Regler for beskyttelse af personlige oplysninger:
  Disse regler begrænser de typer data, du kan indsamle og bruge til målrettet annoncering.
 • Lovgivning om databeskyttelse:
  For at overholde disse love skal du indføre sikkerhedsforanstaltninger som kryptering eller to-faktor-autentificering for at beskytte kundedata.
 • Regler for annoncering:
  Du skal være transparent omkring sponsoreret indhold og undgå falske eller overdrevne virksomhedsanprisninger.

Konsekvenser af manglende overholdelse: en gennemgang af British Airways

I 2018 blev British Airways udsat for et databrud, som afslørede personlige og finansielle oplysninger om omkring 500.000 kunder. Bruddet skete, da hackere brugte en sårbarhed i selskabets hjemmeside til at omdirigere kunderne til et bedragerisk websted, hvor deres data blev indsamlet. Disse kompromitterede data omfattede navne, adresser, kreditkortnumre og CVV-koder.

The Information Commissioner's Office (ICO), Storbritanniens tilsynsmyndighed for databeskyttelse, undersøgte bruddet og fandt, at British Airways ikke havde gennemført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte kundedata. ICO fandt specifikt, at selskabet havde:

 1. undlod at opdage bruddet i mere end to måneder, og i den periode kunne hackerne fortsætte med at få adgang til kundedata.
 2. undlod at indføre multi-faktor-autentifikation for fjernadgang til sine systemer, hvilket kunne have forhindret hackerne i at få adgang.
 3. Lagrede kundedata i klartekst i stedet for at kryptere dem, hvilket gjorde det lettere for hackerne at stjæle dem.

I juli 2019 meddelte ICO, at den havde til hensigt at give British Airways en bøde 183 mio. pund for bruddet, en af de største bøder, der nogensinde er blevet pålagt i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Denne sag illustrerer de skadelige økonomiske konsekvenser, som virksomheder kan få ved manglende overholdelse af reglerne, og understreger vigtigheden af at indføre stærke sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kundedata og undgå at skade deres omdømme som følge af et databrud.

Hvordan du kan indføre bedste praksis for databeskyttelse og sikkerhed

Indførelse af bedste praksis for databeskyttelse og sikkerhed er afgørende for at beskytte kundedata og sikre overholdelse af relevante databeskyttelsesregler. Her er nogle trin til at implementere disse praksisser:

 • Gennemfør en dataudit: Gennemfør en grundig revision af alle de data, som din virksomhed indsamler, behandler og lagrer. Dette vil hjælpe dig med at identificere eventuelle områder med svagheder eller manglende overholdelse af reglerne.
 • Udarbejd en politik for beskyttelse af personlige oplysninger: Udarbejd en klar og omfattende politik for databeskyttelse, der beskriver, hvordan din virksomhed indsamler, behandler og deler kundedata. Denne politik skal være let tilgængelig for alle medarbejdere og kunder.
 • Uddannelse af medarbejdere: Oplær løbende alle medarbejdere om bedste praksis for databeskyttelse, herunder hvordan man identificerer og rapporterer brud på datasikkerheden, og hvordan man håndterer følsomme kundeoplysninger.
 • Brug stærke adgangskoder og kryptering: Sørg for at bruge stærke adgangskoder og kryptering for at beskytte følsomme data, og indfør multi-faktor-autentifikation for at tilføje et ekstra sikkerhedslag.
 • Begræns adgangen til data: Begræns adgangen til kundedata til kun at være forbeholdt de medarbejdere, der har brug for dem for at udføre deres arbejde. Indfør rollebaserede adgangskontroller for at sikre, at medarbejderne kun har adgang til de nødvendige data.
 • Opdater jævnligt sikkerhedsforanstaltningerne: Opdater jævnligt sikkerhedsforanstaltningerne for at beskytte mod nye og nye trusler. Dette omfatter installation af softwareopdateringer og patches samt regelmæssig testning af sikkerhedsforanstaltninger.
 • Udfør regelmæssige sikkerhedsvurderinger: Udfør regelmæssige sikkerhedsvurderinger for at identificere og afhjælpe eventuelle sårbarheder i virksomhedens datasikkerhedssystemer.
 • Indhente samtykke til databehandling: Få et klart samtykke fra kunderne til at behandle deres data. Dette omfatter eksplicitte oplysninger om, hvilke data der indsamles, hvordan de vil blive brugt, og hvem de vil blive delt med.

Ved at indføre disse bedste praksis for databeskyttelse og sikkerhed kan virksomheder beskytte kundedata, sikre overholdelse af databeskyttelsesreglerne og opbygge tillid hos deres kunder.

Tre måder at styrke din dataovervågning på

Som en del af din regelmæssige overvågning af databrud kan du prøve disse få måder at sikre, at du er bedst muligt beskyttet mod potentielle sikkerheds- og overholdelsesproblemer. 

Udfør en risikovurdering:
Før virksomheder implementerer overvågnings- og auditeringsprocedurer, bør de foretage en risikovurdering for at identificere de områder af deres virksomhed, der har størst risiko for brud på datasikkerheden. Det kan hjælpe dig med at fokusere din overvågningsindsats og prioritere dine ressourcer.

Brug automatiserede overvågningsværktøjer:
Automatiserede overvågningsværktøjer kan hjælpe virksomheder med at identificere potentielle brud hurtigere og mere effektivt end manuelle metoder. Disse værktøjer kan overvåge netværksaktivitet, opdage usædvanlig brugeradfærd og advare sikkerhedsteams om potentielle trusler.

Implementer en beredskabsplan:
Du bør have en beredskabsplan i tilfælde af databrud. Denne plan bør indeholde klare procedurer for rapportering og undersøgelse af brud samt trin til afhjælpning af skader forårsaget af bruddet.

Med disse beskyttelsesmetoder kan virksomheder indføre regelmæssig overvågning og auditering af databrud, hvilket hjælper dem med at identificere potentielle trusler og reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af et brud.

Vores sidste tanker

Overholdelse af reglerne for digital markedsføring er afgørende for din virksomhed. Ved hjælp af stærke sikkerhedsforanstaltninger og regelmæssige markedsføringsrevisioner kan du opbygge kundernes tillid, undgå økonomiske sanktioner og undgå skadelige overskrifter på forsiderne. I sidste ende sikrer du ved at følge vores bedste praksis og holde dig ajour med nye regler, at din markedsføringspraksis hele tiden er i orden, hvilket hjælper dig med at forblive konkurrencedygtig, samtidig med at du styrker dit kundeomdømme på verdensplan.

Anden indsigt