Återanvänd, uppdatera och återanvänd: Hur AI-skalning av innehåll kommer att förändra din marknadsföringsstrategi

Introduktion

Som marknadsförare är det frustrerande att producera innehåll och aldrig använda det igen. Innehållet ligger i den digitala etern och samlar "damm" och förlorar långsamt sin effekt på publiken. I branschen vet jag att många företag lägger 90 % av sin tid på att skapa ett enda huvudinnehåll, vilket ger dem ett litet fönster för att introducera innehållet - detta arbetssätt resulterar alltid i användning i en enda kanal. Så varför återanvänder vi inte det innehållet för andra kanaler och format?

Anledningen är enkel: att anpassa innehåll är för tidskrävande och arbetsintensivt.

Men det är där AI kommer in i bilden.

Med AI kan vi snabbt reproducera innehåll i stor skala i flera kanaler, förmedla viktiga budskap, driva organisk trafik och skapa kontakt med kunderna utan repetitiva eller tråkiga budskap. Denna förmåga att snabbt skala upp innehåll öppnar möjligheter för större varumärkestillväxt - ett säkert skäl att ompröva din innehållsstrategi redan idag.

Förstå hur innehållsskalning går till

Content scaling handlar om att skapa och distribuera stora mängder innehåll över olika kanaler och plattformar. Det är en viktig aspekt av varumärkesstrategin i det digitala landskapet, där innehållet är kung.

Men vad är målet?

Förutom att öka ditt varumärkes innehållsvolym hjälper denna marknadsföringsstrategi till att:

 • Öka ditt varumärkes räckvidd över olika målgrupper;
 • Förbättra din ranking i sökmotorer;
 • Skapa trafik till din webbplats;
 • Öka konvertering och försäljning.

Alla dessa faktorer bidrar till att skapa en mer betydande varumärkestillväxt. Men trots detta är många varumärken fast i det förflutna och använder traditionella metoder för innehållsskalning.

Skalning av traditionellt innehåll: vilka utmaningar står varumärken inför?

Traditionella metoder för innehållsskalning, dvs. utan AI, kommer att leda till att varumärken ställs inför denna typ av utmaningar:

 • Tid och resurser: Från brainstorming till publicering kräver varje steg betydande insatser och hjälp.
 • Enhetlighet: Med ökad innehållsvolym blir det svårare att upprätthålla en konsekvent varumärkesröst och ett konsekvent budskap.
 • Mångfald och engagemang: Att hålla innehållet varierat och engagerande är krävande, och upprepningar leder till att publiken blir ointresserad.

Ursprungligen var innehållsskalning en manuell process tills ny teknik omvandlade denna process. Digitala verktyg som automatisering hjälper nu varumärken att schemalägga inlägg, analysera prestanda och kurera innehåll. Dessa tekniker har dock begränsningar, vilket öppnade dörren för AI att revolutionera processen.

Hur AI och innehållsskapande samverkar för att stärka ditt varumärke

Med avancerad teknik som Natural Language Processing (NLP) och Machine Learning (ML) kan AI generera innehåll, korrekturläsa, föreslå förbättringar och till och med anpassa innehåll för specifika målgrupper.

Här är en ögonblicksbild av några AI-drivna verktyg som varumärken använder idag:

 • Grammarly: Denna AI-drivna skrivassistent hjälper dig att förbättra grammatik, stavning, interpunktion och stil i realtid - det är som att ha en engelsklärare på standby när du skriver.
 • Quill: Quill drivs av avancerad NLP och analyserar data för att generera insiktsfulla berättelser och rapporter.
 • Jasper AI: Med hjälp av AI-språkmodeller genererar Jasper text, översätter språk och skriver olika kreativa material.
 • Heliograf: Washington Post använder AI-teknik för att generera korta rapporter om lokala fotbollsmatcher, vilket gör att tidningen kan täcka ett större sportområde samtidigt som reportrarna kan arbeta med andra nyheter.

Hur AI-skalning av innehåll kommer att gynna dig

Genom att använda artificiell intelligens kan du automatisera och förbättra processen för att skapa, organisera och distribuera innehåll.

Låt oss ta en titt på de betydande fördelarna:

 • Snabbhet: AI kan generera innehåll snabbare än någon människa. Den kan analysera data, identifiera trender och producera innehåll på några sekunder. Denna snabbhet är avgörande för marknadsföring i realtid.
 • Enhetlighet: AI kan programmeras att följa specifika skrivstilar och tonlägen, vilket säkerställer varumärkets enhetlighet - oavsett innehållsvolym.
 • Personalisering: Genom att förstå användarnas beteende och preferenser kan AI generera innehåll som når fram till kunderna på ett djupt och personligt plan.
 • Analys: AI kan tillhandahålla detaljerade analyser. Detta hjälper företag att fatta datadrivna beslut om vilken typ av innehåll som ska produceras och hur och när det ska gå live.
 • Kostnadsbesparingar: Med AI-stödda insikter kan varumärken använda sina resurser bättre, vilket förbättrar marknadsföringen.

Det är viktigt att komma ihåg att AI ska komplettera, inte ersätta, mänsklig kreativitet och omdöme. De mest effektiva innehållsstrategierna kombinerar de två och utvecklar vår förmåga att bli mer effektiva och kraftfulla.

Förbättra skalningen av AI-innehåll med centraliserad marknadsföring

Låt oss titta på fallet BoConcept. Det danska möbelvarumärket skapar masterkampanjer som omfattar flera produkter, kanaler, undervarumärken, marknader och språk. En master för kampanjtillgångar omvandlas till otaliga slutliga tillgångar som är redo för global publicering.

The Color Club - Legitimt bildbyte Interna bloggsidor 6

Men vad är hemligheten bakom BoConcepts framgång?

Centralisering av produktionen.

BoConcept insåg att lokala produktionsbyråer inte skulle anpassa sig korrekt eller ha tillräckligt med resurser för att leverera kampanjer. Därför centraliserade de sin varumärkesmarknadsföring.

Genom att anlita en AI-driven tredjepartsbyrå för snabbhet, skala och kvalitet har BoConcept nu möjlighet att leverera flera kampanjer på olika marknader och i olika kanaler, effektivt och ändamålsenligt på 64 språk.

Vad finns på horisontlinjen för AI-skalning av innehåll?

AI förändrar hur innehåll skapas, distribueras och konsumeras, från att producera iögonfallande artiklar till att leverera flera tillgångar från en och samma källa. Men AI är ingen patentlösning.

Här är några saker att tänka på inför framtiden:

 • Kvalitet kontra kvantitet: AI kan leverera hundratals artiklar per dag, men att upprätthålla kvaliteten på innehållet är en stor utmaning.
 • Brist på kreativitet: AI kan generera baserat på data och algoritmer, men saknar mänsklig kreativitet och emotionell intelligens.
 • Datasekretess: Med fler regler som skyddar kunddata kan AI:s förmåga bli begränsad eftersom den är starkt beroende av användardata för personalisering.

Även om det finns en del utmaningar framöver sker det flera spännande utvecklingar inom AI som kommer att forma framtiden för skapande och skalning av innehåll:

 • AI och multimodalt innehåll: När innehållsskapandet breddas till att omfatta ljud och video kommer AI sannolikt att utvecklas för att skapa och skala sådant innehåll.
 • Kontinuerligt lärande och anpassning: AI kommer att fortsätta att lära sig och anpassa sig och bli bättre på att skapa högkvalitativt, relevant och personligt innehåll.
 • Ökad integration: AI kommer att bli alltmer integrerat i content management-system, vilket gör AI-drivet innehållsskapande och skalning mer tillgängligt.

Framtiden kommer att handla om att utnyttja AI:s potential för att utveckla ett bättre och mer effektivt ekosystem för innehåll, på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Mina slutliga tankar

AI är ett kraftfullt verktyg - ett verktyg som förändrar innehållsmarknadsföringen. Men tekniken är inte allt och inget. Den är en möjliggörare, inte en ersättare. Vi bör använda AI för att utveckla vårt arbete när vi går framåt, inte definiera det. När allt kommer omkring är det inte en algoritm som står i centrum för varje bra varumärke, utan en hängiven, resursstark och intelligent grupp människor. Och det är de som levererar magisk marknadsföring.

Kom ihåg att AI:s effektivitet, precis som alla andra verktyg, beror på hur du använder det. När AI introduceras i ditt varumärke bör du analysera dess effekter och se om du kan anpassa dig och växa. De potentiella fördelarna är enorma, från snabbhet och konsekvens till personalisering och analys, och de finns där för dig att ta vara på idag.

Om du har några frågor om ämnet, tveka inte att kontakta mig.

Andra insikter