Introduktion

I dagens digitala era har företag tillgång till oöverträffade mängder data och oändliga möjligheter att nå kunder på nätet. Men med den digitala marknadsföringens tillväxt följer också en ökad granskning från tillsynsmyndigheter som vill se till att företagen håller sig till etiska och lagliga marknadsföringsmetoder. Därför har det blivit en viktig prioritering för företag av alla storlekar och sektorer att hålla sig till reglerna för digital marknadsföring.

I och med den digitala marknadsföringens framväxt har det också vuxit fram en komplex uppsättning lagar för digital marknadsföring, och om du inte följer dessa lagar kan du få höga böter, rättsliga skyldigheter och skada ditt varumärkes rykte.

Vår senaste artikel handlar om dessa regler för digital marknadsföring. Vi ger vägledning om hur du undviker kostsamma påföljder och navigerar i denna komplexa juridiska värld för att se till att ditt varumärke håller sig i enlighet med de ständigt föränderliga lagarna.

Vad är efterlevnad av marknadsföringsreglerna? 

Med efterlevnad av marknadsföringsregler avses att se till att alla dina marknadsföringsinitiativ och ditt marknadsföringsmaterial följer gällande lagar, regler och branschstandarder.

När det gäller efterlevnaden av marknadsföringsreglerna är målet att främja etiska och öppna marknadsföringsmetoder som skyddar kunderna och uppmuntrar konkurrerar på ett rättvis sätt. Varumärkena måste ständigt övervaka och upprätthålla efterlevnaden i alla marknadsföringskanaler, inklusive konventionell reklam, internetmarknadsföring och sociala medier. 

Se till att du känner till dessa regler för digital marknadsföring

Företagen måste känna till följande regler för digital marknadsföring för att hålla sig till reglerna:

Bestämmelser om skydd av privatlivet:

Bestämmelser om skydd av privatlivet, t.ex. Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i Europa och California Consumer Privacy Act (CCPA) i USA, reglerar hur företag samlar in, lagrar och använder personuppgifter från kunder. Dessa bestämmelser kräver att företagen ska inhämta kundernas samtycke och vara transparenta om hur kundernas uppgifter används.

Marknadsföring och efterlevnad

Lagar om dataskydd:

Dataskyddslagar, som t.ex. Lagen om överlåtbarhet och ansvarighet för sjukförsäkringar (HIPAA) i Förenta staterna och den Dataskyddslagen (DPA) i Storbritannien, informerar företag om hur de ska hantera känslig information, t.ex. medicinska journaler eller finansiell information. För att följa lagen måste företagen införa kraftfulla dataskydds- och säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga uppgifter.

Marknadsföring och efterlevnad

Regler för reklam:

Reklamföreskrifter, som t.ex. Federal Trade Commissions (FTC) riktlinjer i USA, syftar till att förhindra bedrägliga eller vilseledande reklammetoder. Med dessa lagar måste företagen vara öppna med sina reklammetoder och undvika att göra falska eller vilseledande påståenden.

Marknadsföring och efterlevnad

Hur påverkar dessa bestämmelser din digitala marknadsföring?

 • Bestämmelser om skydd av privatlivet:
  Dessa bestämmelser begränsar de typer av uppgifter som du kan samla in och använda för riktad reklam.
 • Lagar om dataskydd:
  För att följa dessa lagar måste du införa säkerhetsåtgärder som kryptering eller tvåfaktorsautentisering för att skydda kunddata.
 • Regler för reklam:
  Du måste vara transparent när det gäller sponsrat innehåll och undvika falska eller överdrivna påståenden från företaget.

Konsekvenser av non-compliance: en granskning av British Airways.

Under 2018 drabbades British Airways av ett dataintrång som avslöjade personlig och finansiell information om cirka 500 000 kunder. Brottet inträffade när hackare använde en sårbarhet på företagets webbplats för att omdirigera kunderna till en bedräglig webbplats där deras uppgifter samlades in. Dessa komprometterade uppgifter omfattade namn, adresser, kreditkortsnummer och CVV-koder.

The Informationskommissionärens kontor (ICO), Storbritanniens tillsynsmyndighet för dataskydd, undersökte överträdelsen och fann att British Airways inte hade vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda kundernas uppgifter. ICO konstaterade särskilt att företaget hade:

 1. Misslyckades med att upptäcka intrånget på över två månader, vilket innebar att hackarna kunde fortsätta att få tillgång till kunddata.
 2. Misslyckades med att införa flerfaktorsautentisering för fjärråtkomst till sina system, vilket skulle ha kunnat förhindra att hackarna fick tillgång till dem.
 3. Lagrade kunduppgifter i klartext i stället för att kryptera dem, vilket gjorde det lättare för hackarna att stjäla dem.

I juli 2019 meddelade ICO att man hade för avsikt att bötfälla British Airways 183 miljoner pund för överträdelsen, vilket var ett av de största böterna någonsin enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Fallet illustrerar de skadliga ekonomiska konsekvenserna som företag kan drabbas av om de inte följer reglerna, och understryker vikten av att införa starka säkerhetsåtgärder för att skydda kunduppgifter och undvika ryktesspridning till följd av ett dataintrång.

Hur du kan införa bästa praxis för dataintegritet och säkerhet

Det är viktigt att införa bästa praxis för dataskydd och säkerhet för att skydda kunddata och se till att relevanta dataskyddsbestämmelser följs. Här är några steg för att införa dessa metoder:

 • Genomför en datarevision: Gör en grundlig granskning av alla data som ditt företag samlar in, bearbetar och lagrar. Detta hjälper dig att identifiera eventuella områden med svagheter eller bristande efterlevnad.
 • Utarbeta en policy för dataskydd: Skapa en tydlig och heltäckande integritetspolicy som beskriver hur ditt företag samlar in, bearbetar och delar kunduppgifter. Policyn ska vara lättillgänglig för alla anställda och kunder.
 • Utbilda de anställda: Utbilda kontinuerligt alla anställda i bästa praxis för dataskydd, inklusive hur man identifierar och rapporterar dataintrång och hur man hanterar känslig kundinformation.
 • Använd starka lösenord och kryptering: Se till att du använder starka lösenord och kryptering för att skydda känsliga uppgifter och inför flerfaktorsautentisering för att lägga till ett extra säkerhetslager.
 • Begränsa tillgången till uppgifter: Begränsa åtkomsten till kunduppgifter till de anställda som behöver dem för att utföra sitt arbete. Inför rollbaserade åtkomstkontroller för att se till att de anställda endast har tillgång till de uppgifter som behövs.
 • Uppdatera regelbundet säkerhetsåtgärderna: Uppdatera regelbundet säkerhetsåtgärderna för att skydda mot nya och framväxande hot. Detta inkluderar installation av programuppdateringar och patchar samt regelbunden testning av säkerhetsåtgärder.
 • Gör regelbundna säkerhetsbedömningar: Gör regelbundna säkerhetsbedömningar för att identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter i företagets datasäkerhetssystem.
 • Få samtycke till databehandling: Få ett tydligt samtycke från kunderna för att behandla deras uppgifter. Detta inkluderar att ge uttrycklig information om vilka uppgifter som samlas in, hur de kommer att användas och vem de kommer att delas med.

Genom att införa dessa bästa metoder för dataintegritet och datasäkerhet kan företag skydda kundernas uppgifter, se till att de följer dataskyddsbestämmelserna och bygga upp förtroendet hos sina kunder.

Tre sätt att stärka din dataövervakning

Som en del av din regelbundna övervakning av dataintrång kan du prova dessa sätt att se till att du är bäst skyddad från potentiella säkerhets- och efterlevnadsproblem. 

Gör en riskbedömning.:
Innan man inför övervaknings- och granskningsförfaranden bör företagen göra en riskbedömning för att identifiera de delar av verksamheten som utgör störst risk att drabbas av dataintrång. Detta kan hjälpa dig att fokusera dina övervakningsinsatser och prioritera dina resurser.

Använd automatiserade övervakningsverktyg.:
Automatiserade övervakningsverktyg kan hjälpa företag att identifiera potentiella överträdelser snabbare och effektivare än manuella metoder. Verktygen kan övervaka nätverksaktivitet, upptäcka ovanligt användarbeteende och varna säkerhetsteam för potentiella hot.

Genomföra en åtgärdsplan:
Du bör ha en plan för att hantera ett dataintrång. Planen bör innehålla tydliga förfaranden för att rapportera och utreda överträdelser samt åtgärder för att mildra de skador som orsakats av överträdelsen.

Med dessa skyddsmetoder kan företag införa regelbunden övervakning och granskning av dataintrång, vilket hjälper dem att identifiera potentiella hot och reagera snabbt och effektivt i händelse av ett intrång.

Våra sista tankar

Det är viktigt för ditt företag att följa reglerna för digital marknadsföring. Genom starka säkerhetsåtgärder och regelbundna marknadsföringsrevisioner kan du bygga upp kundernas förtroende, undvika ekonomiska påföljder och undvika skadliga rubriker på förstasidorna. Genom att följa våra bästa metoder och hålla dig uppdaterad om nya bestämmelser kan du se till att dina marknadsföringsmetoder alltid är korrekta, vilket hjälper dig att förbli konkurrenskraftig samtidigt som du stärker ditt rykte hos kunderna över hela världen.